lykke-vindue-3
Vinduet

Landskabsformerne af Åse Eg Jørgensen

1. december – 31. december 2007

Med udstillingen Landskabsformerne – et atlas ledsaget af billeder gransker vi afbildningen af Danmarks undergrund med udgangspunkt i et atlas over Danmark fra 1949 af professor Axel Schou. Vi åbner atlasset og viser opslag med kort, planer og snit ledsaget af sproglige og ikonografiske forklaringer på geomorfologiske fænomener. Dette ledsages af Åse Eg Jørgensens billeder der udfolder det synlige landskab.

Ser man landskabet med geologens øjne antyder overfladen, hvad der i bund og grund kan udledes om undergrunden. Gennem stik- og boreprøver søges afløsningerne verificeret og resultaterne optegnes på kort ved hjælp af tegn og ikoner. Små perspektiver af snit gennem massiver bliver skraveret med forskellige signaturer. På trods af denne omhu før man dog aldrig et fuldstændigt billede af undergrunden – meget overlades til fantasien.

Åse Eg Jørgensen har gjort det til sin fotografiske praksis at samle udsnit af landskabet til hele panoramaer horisontalt såvel som vertikalt. Ligesom atlasset er en konstruktion er fotografiet det også. Det afsløres i montageteknikken, hvor hvert enkelt foto er brudstykker af landskabet, som samles til et panorama. Det lader sig ikke gøre at indfange helheden i et enkelt blik.

Åse Eg Jørgensens billeder viser undergrundens betydning for landskabets morfologiske udtryk og samtidig registreres den menneskelige indflydelse på landskabets udformning. Det kan man eksempelvis se i billedet fra Stevns Klint, hvor landskabets erosion tydelig træder frem, samtidig med at man kan se aftegninger fra dør, hvor kalken er hugget ud til brug. Relationen mellem landskab og menneske antydes også ved en sporadisk tilstedeværelse af personer i billedet som derved åbner for forestillinger om levet liv i landskabet.