herbarium
Vinduet

Herbarium af Ismar Cirkinagic

12. januar – 24. februar 2008

Udstillingsvinduets herbarium er et lille udpluk af blomster, som Ismar Cirkinagic har plukket på de mange massegrave, der er fundet i området omkring hans hjemby i Bosnien. Blomsterne vidner om det underjordiske som en geografi af stor ambivalens. En grotesk sammenstilling af modsætningerne liv og død, fødsel og grav, renhed og råddenskab, der gang på gang konfronterer os med sandheder og løgne, som søges skjult og hemmeligholdt. Undergrunden har altid fostret et utal af fantasirige og rædselsvækkende forestillinger om, hvad der gemmer sig under fødderne på os. Mange af disse forestillinger har i nyere tid afsløret sig som ikke blot imaginære fantasier men grusomme realiteter, der er blevet forsøgt skjult og hemmeligholdt under jordens overflade.

I den kommende udstilling på Kontoret for undergrundsanliggender retter den dansk-bosniske kunstner Ismar Cirkinagic vores opmærksomhed mod nogle af disse afsløringer.

Fra d. 12. januar til d. 24. februar 2008 vil forbipasserende kunne opleve kontorets udstillingsvindue på Langebrogade omdannet til udstillingsmontre for et herbarium; en botanisk samling af tørrede og pressede blomster klassificeret efter art og fundsted.

Umiddelbart synes man ikke at forbinde disse skrøbelige overjordiske gevækster med et underjordisk anliggende – bortset fra deres naturlige rodfæste i jorden. Men nærlæser man herbariernes faktuelle inskriptioner vedrørende planteart og fundsted, afdækkes en historie, der står i skærende kontrast til det blomstrende landskab over jorden.

Udstillingsvinduets herbarium er et lille udpluk af blomster, som Cirkinagic har plukket på de mange massegrave, der er fundet i området omkring hans hjemby i Bosnien. Blomsterne vidner om det underjordiske som en geografi af stor ambivalens. En grotesk sammenstilling af modsætningerne liv og død, fødsel og grav, renhed og råddenskab, der gang på gang konfronterer os med sandheder og løgne, som søges skjult og hemmeligholdt.