vindue-1
Vinduet

Det subterrane periskop af Hartmut Stockter

25. august 2007 – 30. september 2007

Udstillingsvinduet indvies af den tyske kunstner, Hartmut Stockter, med udstillingen Det subterrane periskop. Stockter har i forlængelse af en række tidligere transportable opfindelser konstrueret et særligt redskab til at foretage observationer af undergrunden. Idéen til periskopet opstod, da Stockter fra en togkupé betragtede en stor, kedelig, grøn græsplæne og tænkte, at der måtte være noget mere under. Det subterrane periskop (1995/2007) er et værktøj konstrueret til at observere undergrunden med. Periskopet, som er bygget med to indvendige spejle, bor og lys, kan let foretage undergrunds observationer. Siden det første periskop fra 1995 er det indtil videre blevet til 5 versioner, der forbedres for hver gang.

Et af Hartmut Stockters omdrejningspunkter i sin kunstneriske praksis er landskabet. Han arbejder ikke i traditionel forstand med at billedliggøre landskabet, men konstruerer værktøjer, hvormed vi kan betragte det på en ny møde. Selv siger han om sin kunstneriske praksis: “Vi mennesker har altid skullet have redskaber for at kunne forstå virkeligheden.”

For Stockter gælder det om ikke at lave om på landskabet. Men ved hjælp af sine specialkonstruerede redskaber peger Stockter på naturens egen intelligente indretning og før derved med sit poetiske formsprog vist sider af naturen, som mange mennesker glemmer i vor tids højproduktive og effektive samfund.

Af andre redskaber, som Stockter har opfundet, findes et styrbart akvarium, hvor det er fisken, der navigerer. Et stetoskop til at aflytte fugletrin med. En dovenhedsmaskine, hvormed man på afslappende vis kan bevæge sig igennem tæt bevoksede områder, hvor jorden kan være farlig at betræde. Og et iltrigt drivhus, opfundet til storbybeboerens behov for frisk luft.