Taiwan_Earthquake_422983a
Subsalon

Seismisk Subsalon

Lørdag d. 25. juni

Lørdag d. 25. juni 2011 kl. 12.00 – 16.00
Geologisk Museum. Auditoriet på Øster Voldgade 5, 1350 Kbh. K

I forbindelse med udstillingen INGE – kvinden som opdagede jordens indre kerne inviterer Kontoret for undergrundsanliggender til Subsalon lørdag d. 25. juni kl. 12–16 på Geologisk Museum.

Det samlende tema for denne Subsalon er en forestilling om Seismologi som en videnskab, der baserer sig på visualiseringer af det, vi ikke kan ”se”, men gennem forskellige teknologier og instrumenter kan aflæse og tolke. Inge Lehmann er kendt for sin evne til at aflæse sporene efter jordens rystelser, en undergrundsforsker med en dyb fascination og lidenskab for sporindsamling.

Vi har inviteret fire oplægsholdere, som tager hver sit udgangspunkt i forhold til undergrunden;

Adjungeret Statsseismolog Søren Gregersen fortæller i et videoindslag om ”The Black Art of reading Seismograms. Inge Lehmann’s insisteren på selv at se alle signalerne og hendes forslag om en indre kerne”; Geofysiker og seniorforsker Trine Dahl-Jensen fortæller om sin passion for geofysisk og geologisktektonisk tolkning; Professor i kunsthistorie Jacob Wamberg, Århus Universitet, der med sit afsæt i en æstetisk kunsthistorisk praksis med udgangspunkt i visualiseringen af det usynlige og en teoretisering over det, der kommer til syne, fortæller om interaktionen mellem sansning og refleksion samt om undergrunden som rum for myter og forestillinger; Billedkunstner Kristina Ask gør sig overvejelser om sammenfaldne aspekter af kunstens og videnskabens arbejdsmetode, udtryk og betydning i feltet mellem teori og praksis – med afsæt i hendes kunstneriske praksis og de aktuelle værker på udstillingen INGE.


PROGRAM

12.00
Velkomst og introduktion ved Kontoret for Undergrundsanliggender (v. Gitte Ladegaard og Johanne Løgstrup)

12.15
Videoklip med tidligere kollega til Inge Lehmann, Adjungeret Statsseismolog, Søren Gregersen, ”The Black Art of reading Seismograms. Inge Lehmann’s insisteren på selv at se alle signalerne og hendes forslag om en indre kerne

12.30
Geofysiker, Seniorforsker Trine Dahl-Jensen, “Store jordskælv – hvorfor sker de og hvad kan vi lære af dem“.

13.15
Billedkunstner Kristina Ask,”Videnskunst og billedskab. Overvejelser omkring teori & praksis”

14.00 – 14.30
Kaffepause

14.30
Kunsthistoriker, Professor Jakob Wamberg, “Blikket tilbage: Undergrundens tilsynekomster i kunsten

15.15
Tid til samtale og afslutning

Subsalonen er gratis og alle er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig. Der vil i pausen være mulighed for at se udstillingen INGE.