IMG_0693
Nedstigning

Subterranean Spaces – Audio & Video Walks

Carlsberg Byen d. 21. marts 2015

Kontoret for undergrundsanliggender er blevet inviteret af Copenhagen Architecture Festival til at stå for et helt tema om undergrunden på årets festival, der finder sted fra d. 19. til d. 22. marts 2015. 

Et af arrangementerne foregår i Carlsberg Byens labyrintiske virvar af kældre og tunneler, som offentligheden kun sjældent har adgang til, og som danner setting for oplevelsen af lydværket Under Bjerget af Jacob Kirkegaard samt screening af videoværkerne Astronaut af Hans Schabus, Ernesto and the Witches of Naica af Helene Garberg samt Sounds from Beneath af Mikhail Karikis og Uriel Orlow.

JACOB KIRKEGAARD, UNDER BJERGET (2008/2014)

I 2008, inden Carlsberg Bryggeriets hovedproduktion i Valby lukkede ned, inviterede Kontoret for undergrundsanliggender den internationalt anerkendte lydkunstner Jacob Kirkegaard på rejse under Carlsberg. Formålet var at indfange og indkapsle denne historiske produktions nu afsluttede æra gennem en række lydoptagelser fra bryggeriets kældre. Ved hjælp af høj-sensitive kontaktmikrofoner optog han de kilometervis af underjordiske rør og tunneler med hver deres resonerende klang. I 2008 omdannede Kirkegaard ved en liveperformance optagelserne til et stedsspecifik lydværk i Carlsbergs hvælvede og resonerende kælderrum. Det er nu igen muligt at høre denne symfoni fra en svunden tid i et helt ny lyd-komposition, der opleves som lydvandring med høretelefoner i det kældersystem, hvor værket i sin tid blev til.

Jacob Kirkegaard arbejder som lydkunstner og komponist udfra en gennemgribende interesse for skjulte akustiske rum, og har bl.a. lavet optagelser af vulkansk jord, is, atmosfæriske fænomener, ørkensand, atomkræftværker og andre øde steder. Ved hjælp af uortodokse redskaber som accelerometer og hjemmebyggede elektromagnetiske modtagere åbner han sine tilhøreres øjne og ører for en verden af lyd, der ellers sjældent er tilgængelig.

Jacob Kirkegaard er udstillingsaktuel med EARSIDE OUT på Museet for Samtidskunst i Roskilde indtil d. 26.4.15.

IMG_0677

IMG_0642

VIDEOVÆRKER OM UNDERGRUNDEN

Kontoret for Undergrundsanliggender har til Copenhagen Architecture Festival og Carlsberg desuden udvalgt en række kunstneriske film, som sætter antropologiske, historiske og personlige perspektiver på undergrunden som tema. Filmene screenes i tre forskellige kælderrum i nævnte rækkefølge:

HANS SCHABUS
ASTRONAUT (2003)
Video ca. 9 min.

Den østrigske kunstner Hans Schabus er undergrundskunstner par excellence. I videoværket Astronaut følger vi ham i færd med at grave det, han kalder en “babelsskakt”. I 3-4 timer hver dag i 3 måneder graver han en dyb tunnel ned gennem gulvet i sit atelier, indtil rummet over ham er fyldt op med jord. Astronaut er blot et ud af flere værker i kunstnerens praksis, der handler om at grave, om den såvel fysiske som mentale udfordring, som denne handling indebærer. I andre film tager Schabus på rejse i sin hjemmebyggede optimistjolle i Wiens kloakker.

HELENE GARBERG
ERNESTO AND THE WITCHES OF NAICA (2014)
Video ca. 11 min.

I den isolerede minelandsby Naica eksisterer troen på heksekunst stadig. Her har den pensionerede minearbejder Ernesto etableret sig som selvbestaltet heksejæger. Efter at have gennempryglet sin søster, som han har haft mistænkt for at være besat af heksekræfter, fører han os på en dokumentarisk færd ind i den forladte mineskakt, der tilsyneladende udgør heksenes rituelle bolig. Ernesto and the Witches of Naica er en ud af flere kortfilm fra Mexico af den danske kunstner Helene Garberg, der undersøger underjordiske steder og menneskers relation til disse.

MIKHAIL KARIKIS & URIEL ORLOW
SOUNDS FROM BENEATH (2014)
Video ca. 7 min.

Kortfilmen Sounds from Beneath er resultatet af et kunstnerisk samarbejde, hvor Mikhail Karikis og Uriel Orlow inviterede en gruppe tidligere minearbejdere fra Snowdown Colliery i Kent (der lukkede i 1987) til at genkalde og vokalisere de lyde, som de plejede at høre under deres daglige arbejde dybt under jorden. Den nu sunkne kulmines efterladte og arrede landskaber danner setting for koret af aldrende ex-minearbejdere, der med stor koncentration og alvor imiterer lyde af underjordiske eksplosioner, sikkerhedsalarmer, larmende bor og maskiner. Filmen er på én gang poetisk og politisk, og afviger fra den konventionelle dokumentarfilms realisme ved at fokusere på en lydside fuld af patos.

IMG_0693
sounds-from-beneath