tinghoej.thumbnail

Kontoret for undergrundsanliggender

Subterramania

Det rumler under København. Arkæologer graver om kap med borebisser. Udgravningerne giver ikke alene hovedstaden en ny fortid og fremtid, men former også byen og vores forestillinger om den her og nu. Med metroen har københavnerne ikke kun fået et nyt offentligt rum at færdes i, men også en anledning til at gentænke byen som imaginær størrelse. Det urbane subterræn er ikke kun den omfattende og konkrete virkelighed af materielle infrastrukturer, som ligger under enhver storby, men konstitueres ligesom byens andre rum også af byboernes individuelle oplevelser og forestillinger.

Det underjordiske er et rum, som vi tillægger utrolig mange betydninger, også selvom det kun er de færreste, der har tilbragt tid dernede. Det er et rum, som altid har stimuleret menneskets fantasi og bidraget til en lang række myter og fortællinger, som igennem århundreder har inspireret kunstnere til at søge ned i undergrunden. At stige ned under jorden samt at fortælle historier om underverdenen hører blandt de ældste og mest vedholdende kulturelle og æstetiske traditioner, hvis symbolske referencer har ændret sig på tværs af tid og kultur, men som vedvarende har stor betydning og relevans i den nutidige metropols urbane produktion og fortælling.

SUBTERRAMANIA ønsker at genintroducere undergrundsrejsen som en kunstnerisk praksis, der kan udforske og udfordre vores definition af byen. Vi ønsker at følge efter kunstnerne i deres lyssky aktiviteter i undergrunden, at give adgang til gemte og glemte lokaliteter under jorden, at indsamle og fortælle nogle af de mange historier, som undergrunden fortsat fostrer, og hermed på sigt at give dette uafdækkede felt en plads i vores urbane bevidsthed.

SUBTERRAMANIA er arrangeret Kontoret for undergrundsanliggender, en research- og udstillingsplatform, der siden 2007 har arrangeret udstillinger og events, der alle omhandler undergrundens fysiske og forestillede rum. Platformen er ramme for kunstneriske samarbejder og begivenheder i og omkring undergrunden, som på forskellig vis afsøger dette særlige og oversete undersøgelsesfelt gennem en bred vifte af strategier, steder, medier og formidlingsinitiativer. Bl.a. i form af en række faktiske rejser ned i undergrunden, hvor kunstnere inviteres til at producere værker og performative events på forskellige underjordiske lokaliteter i og omkring København.

Sideløbende med disse NEDSTIGNINGER i den faktiske undergrund arrangerer Kontoret SUBSALONER, en række aftener med film og foredrag om undergrunden, som udgør et uformelt tværfagligt forum for Kontoret, dets samarbejdspartnere og andre interesserede.

Kontoret for undergrundsanliggender blev i 2009 præmieret af Statens Kunstfond for idé-forslaget SUBTERRAMANIA i forbindelse med idé-konkurencen Open Call initieret af Statens Kunstfonds Udvalg for Kunst i Det Offentlige Rum. Læs mere.