seismograf3
9. marts 2010

Seismografen på Vestvolden

I marts måned 2010 besøgte Kontoret for første gang Kaponière XIII på Vestvolden, efter at vi var blevet fortalt, at der her skulle ligge en gammel seismograf, som den anerkendte kvindelige geofysiker Inge Lehmann havde været med til at installere i 1923. Og ganske vist, med hjælp fra GEUS fik vi adgang til stedet, der kun med års mellemrum åbnes op.

Oprettelsen af seismografiske målestationer i Danmark skyldes dels at vi sammen med Montenegro var de eneste lande i Europa, som i 1923 endnu ikke havde etableret  sådanne, dels at GEUS gerne ville konkurrere med Niels Bohr Instituttet om at være en seriøs forskningsinstitution. Man søgte og fik i 1923 bevilling fra Carlsbergfondet til indkøb af to tysk-fremstillede seismografer. Da Den danske Gradmåling  i 1928 blev til Geodætisk institut, blev Inge Lehmann  udnævnt til Statsgeolog og leder af Seismisk Afdeling, der stod for driften af Seismografen på Vestvolden og to stationer i Grønland i Ivigtut og Scoresbysund. Lehmann installerede i 1923 de to første, tyskproducerede seismografer  i kaponière XIII.nDe befinder sig begge her endnu: den ene måler jordens bevægelser sideværts (de horisontale) den anden de vertikale bevægelser.

Skriv et svar