26. maj 2006

Tinghøj Vandværk

I sommeren 2006 besøgte Kontoret for undergrundsanliggender Tinghøj Vandværk, et 330.000 m3 stort nedgravet vandreservoir, som fungerer som en kæmpe buffertank for den vandforbrugende hovedstadskommune København. Det er anlagt og opført 1933, 1940 og 1959 efter tegninger af Ib Lunding. Anlægget er på 10 hektar. Fra indkørslen går en bred vej midt ned gennem området. For enden er en bispehueformet ventilbygning. På begge sider af vejen er der græsklædte bakker med 10 vandreservoirer under. Til hvert reservoir hører et fint nedgangstårn udført i beton, kobber og stål. Nær indkørslen ligger halbygningen og bestyrerboligen samt et lille rødmalet redskabshus. Hele området blev fredet i 2000.

Fra gamle tider blev Tinghøj beboet af mennesker. Det vides fra den gravhøj, som blev fjernet i 1800-tallet. Ved siden af gravhøjen lå igennem generationer såvel et offersted som et tingsted for Sokkerup Herred. Ved sidstnævnte blev forbrydere fremstillet og domme afsagt og eksekveret. Tingstedet ophørte omkring 1782. I slutningen af 1500-tallet blev Utterslev Mose leverandør af drikkevand til København.

Skriv et svar